k.ú.: 736121 - Přímětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1191 6414370
vinice 41 124010
zahrada skleník-pařeniš. 1 27
zahrada 592 412975
ovoc. sad 43 130741
travní p. 21 35227
lesní poz 10 13340
vodní pl. nádrž umělá 7 21953
vodní pl. rybník 10 21194
vodní pl. tok přirozený 16 26897
vodní pl. tok umělý 1 1157
vodní pl. zamokřená pl. 14 5434
zast. pl. společný dvůr 1 656
zast. pl. zbořeniště 6 1614
zast. pl. 1317 339913
ostat.pl. jiná plocha 283 165675
ostat.pl. manipulační pl. 92 130653
ostat.pl. neplodná půda 46 12233
ostat.pl. ostat.komunikace 270 237129
ostat.pl. pohřeb. 1 3432
ostat.pl. silnice 48 147127
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13943
ostat.pl. zeleň 101 43006
Celkem KN 4115 8302706
Par. DKM 91 25980
Par. KMD 4024 8276726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 459
č.p. byt.dům 34
č.p. garáž 25
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 297
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 101
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 1295
byt.z. byt 644
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 54
obč.z. garáž 15
Celkem JED 755
LV 1917
spoluvlastník 3107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2017
S-SK ŠD 1:2500 1940 20.11.2017 dokončené scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 00:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.