k.ú.: 736147 - Přísečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545732 - Přísečná NUTS5 CZ0312545732
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1838675
zahrada 107 90844
travní p. mez, stráň 23 20741
travní p. 159 527100
lesní poz mez, stráň 3 1853
lesní poz 219 2975434
vodní pl. nádrž umělá 1 1055
vodní pl. tok přirozený 1 418037
zast. pl. zbořeniště 1 113
zast. pl. 175 69620
ostat.pl. dráha 2 22956
ostat.pl. jiná plocha 81 71125
ostat.pl. manipulační pl. 24 70110
ostat.pl. neplodná půda 24 36536
ostat.pl. ostat.komunikace 107 85147
ostat.pl. silnice 13 57536
ostat.pl. zeleň 4 3362
Celkem KN 1208 6290244
Par. DKM 1208 6290244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 169
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 202
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2013
DKM 1:1000 14.07.2011
ZMVM 1:2000 23.03.1988 14.07.2011
THM-V 1:2000 01.06.1972 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1827 23.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 13:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.