k.ú.: 736171 - Kotlina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 253854
zahrada 5 1199
travní p. 83 600904
lesní poz les(ne hospodář) 15 47879
lesní poz 88 2837202
vodní pl. nádrž umělá 1 560
vodní pl. zamokřená pl. 1 507
zast. pl. zbořeniště 2 277
zast. pl. 63 5209
ostat.pl. dráha 2 70852
ostat.pl. jiná plocha 27 29366
ostat.pl. neplodná půda 71 67358
ostat.pl. ostat.komunikace 26 57862
ostat.pl. silnice 5 35194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 22802
Celkem KN 430 4031025
Par. KMD 430 4031025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
LV 76
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 26.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.