k.ú.: 736180 - Kryštofovy Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563315 - Kryštofovy Hamry NUTS5 CZ0422563315
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 2599
zahrada 5 4125
travní p. 158 230644
lesní poz 40 14189228
vodní pl. nádrž umělá 5 47130
vodní pl. tok přirozený 4 15457
vodní pl. tok umělý 11 3794
vodní pl. zamokřená pl. 2 17438
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 18 3991
zast. pl. 119 30411
ostat.pl. jiná plocha 28 7637
ostat.pl. manipulační pl. 58 30199
ostat.pl. neplodná půda 71 95781
ostat.pl. ostat.komunikace 75 172969
ostat.pl. pohřeb. 1 1358
ostat.pl. silnice 3 26677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14265
ostat.pl. zeleň 16 4883
Celkem KN 630 14898601
Par. KMD 630 14898601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 115
LV 119
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.