k.ú.: 736201 - Přísečnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563315 - Kryštofovy Hamry NUTS5 CZ0422563315
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 107
travní p. 86 3875553
lesní poz les(ne hospodář) 2 19974
lesní poz 133 5063805
vodní pl. nádrž umělá 12 3319100
vodní pl. tok přirozený 13 43239
vodní pl. tok umělý 2 1775
vodní pl. zamokřená pl. 1 4658
zast. pl. zbořeniště 4 1566
zast. pl. 17 62839
ostat.pl. jiná plocha 27 80075
ostat.pl. manipulační pl. 3 15860
ostat.pl. neplodná půda 38 49028
ostat.pl. ostat.komunikace 47 158320
ostat.pl. silnice 12 206436
Celkem KN 398 12902335
Par. KMD 398 12902335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 9
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 17
LV 28
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.