k.ú.: 736236 - Pohleď - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573591 - Pohleď NUTS5 CZ0631573591
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 2313275
zahrada 74 50744
ovoc. sad 1 3946
travní p. 233 512666
lesní poz 165 1214763
vodní pl. nádrž umělá 2 1125
vodní pl. rybník 1 3887
vodní pl. tok přirozený 3 2670
zast. pl. společný dvůr 1 780
zast. pl. zbořeniště 2 517
zast. pl. 72 38770
ostat.pl. dráha 3 97989
ostat.pl. jiná plocha 26 15696
ostat.pl. manipulační pl. 6 7206
ostat.pl. neplodná půda 9 2112
ostat.pl. ostat.komunikace 79 51512
ostat.pl. silnice 2 26131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2654
Celkem KN 1017 4346443
Par. KMD 1017 4346443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 69
LV 132
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2010
S-SK GS 1:2880 1824 28.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.