k.ú.: 736252 - Služátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573604 - Služátky NUTS5 CZ0631573604
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 705665
zahrada 102 83683
travní p. 163 575960
lesní poz 82 1512615
vodní pl. nádrž umělá 4 5447
vodní pl. tok přirozený 3 2559
vodní pl. tok umělý 1 1738
zast. pl. zbořeniště 1 231
zast. pl. 99 26791
ostat.pl. dráha 3 27302
ostat.pl. jiná plocha 34 14743
ostat.pl. manipulační pl. 6 4752
ostat.pl. neplodná půda 9 1978
ostat.pl. ostat.komunikace 41 61870
ostat.pl. silnice 8 44209
Celkem KN 656 3069543
Par. KMD 656 3069543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 125
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.