k.ú.: 736261 - Přísnotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583731 - Přísnotice NUTS5 CZ0643583731
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 585
orná půda 2446 6388610
vinice 29 22554
zahrada 344 192130
travní p. 98 55810
lesní poz 697 427986
vodní pl. nádrž umělá 1 4620
vodní pl. tok přirozený 330 46307
vodní pl. zamokřená pl. 3 914
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 7 952
zast. pl. 516 159510
ostat.pl. dráha 1 7508
ostat.pl. jiná plocha 239 128641
ostat.pl. manipulační pl. 86 51205
ostat.pl. neplodná půda 22 9944
ostat.pl. ostat.komunikace 611 159633
ostat.pl. pohřeb. 2 1572
ostat.pl. silnice 2 650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 20784
ostat.pl. zeleň 38 21063
Celkem KN 5488 7701042
Par. DKM 5488 7701042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 327
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 37
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 471
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 813
spoluvlastník 1155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 25.11.1996
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.