k.ú.: 736325 - Nové Mlýny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584851 - Přítluky NUTS5 CZ0644584851
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 312168
vinice 37 178792
zahrada 155 89069
ovoc. sad 122 1304666
travní p. 14 129400
lesní poz les(ne hospodář) 2 14400
lesní poz 17 880294
vodní pl. nádrž přírodní 2 58867
vodní pl. nádrž umělá 1 67563
vodní pl. tok přirozený 13 173144
vodní pl. tok umělý 5 16959
vodní pl. zamokřená pl. 1 750
zast. pl. společný dvůr 3 1435
zast. pl. zbořeniště 6 636
zast. pl. 113 52441
ostat.pl. jiná plocha 104 286391
ostat.pl. manipulační pl. 9 13058
ostat.pl. neplodná půda 2 12811
ostat.pl. ostat.komunikace 51 130042
ostat.pl. pohřeb. 1 916
ostat.pl. silnice 2 6159
ostat.pl. zeleň 10 4260
Celkem KN 774 3734221
Par. DKM 774 3734221
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 107
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 210
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.08.2006 Z-6830/2006-704, mapování
DKM-KPÚ 19.09.2003 1:1000 03.08.2004 *) Z-4289/2004-704
Ost. 1:2880 01.01.1947 23.08.2006 Grafický přídělový plán
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1947 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 24.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.