k.ú.: 736333 - Přítluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584851 - Přítluky NUTS5 CZ0644584851
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 530 4515749
vinice 479 2048685
zahrada 185 85898
ovoc. sad 20 654092
travní p. 35 914875
lesní poz 47 1009910
vodní pl. nádrž přírodní 6 83380
vodní pl. nádrž umělá 5 123584
vodní pl. tok přirozený 3 14249
vodní pl. tok umělý 17 86409
vodní pl. zamokřená pl. 3 25279
zast. pl. společný dvůr 2 834
zast. pl. zbořeniště 15 2390
zast. pl. 399 141602
ostat.pl. jiná plocha 208 389254
ostat.pl. manipulační pl. 43 86819
ostat.pl. neplodná půda 43 73693
ostat.pl. ostat.komunikace 185 259881
ostat.pl. pohřeb. 1 2547
ostat.pl. silnice 9 23886
ostat.pl. skládka 1 199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21375
ostat.pl. zeleň 14 9870
Celkem KN 2252 10574460
Par. DKM 2252 10574460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 252
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 24
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 381
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 520
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.09.2012 1:1000 24.09.2012 *) Z-9415/2012-704
DKM 1:1000 28.11.2006 Z-10067/2006-704, mapování
DKM-KPÚ 23.12.2003 1:1000 29.07.2004 *) Z-5343/2004-704
Ost. 1:2880 01.01.1947 28.11.2006 Grafický přídělový plán
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1947 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 16.05.2022 08:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.