k.ú.: 736341 - Bezděkov u Radnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541095 - Bezděkov NUTS5 CZ0326541095
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 872223
zahrada 99 70180
travní p. 80 160650
vodní pl. tok umělý 8 1948
vodní pl. zamokřená pl. 2 476
zast. pl. 102 30248
ostat.pl. dráha 4 26094
ostat.pl. jiná plocha 10 6003
ostat.pl. manipulační pl. 4 1570
ostat.pl. neplodná půda 8 2820
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31283
ostat.pl. pohřeb. 1 12
ostat.pl. silnice 5 20058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 782
Celkem KN 527 1224347
Par. DKM 15 18143
Par. KMD 512 1206204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 99
LV 145
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2016
KM-D 1:2000 25.01.2000 18.07.2016
S-SK GS 1:2880 1824 25.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 08:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.