k.ú.: 736350 - Přívětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560111 - Přívětice NUTS5 CZ0326560111
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 2451979
zahrada 173 111308
ovoc. sad 1 2921
travní p. 284 794188
lesní poz les(ne hospodář) 23 5459686
lesní poz ostat.komunikace 1 865
lesní poz 74 304759
vodní pl. nádrž přírodní 3 17590
vodní pl. nádrž umělá 1 1329
vodní pl. rybník 1 26553
vodní pl. tok přirozený 10 9098
vodní pl. tok umělý 125 20723
vodní pl. zamokřená pl. 2 4404
zast. pl. 182 70659
ostat.pl. jiná plocha 63 88397
ostat.pl. manipulační pl. 3 1448
ostat.pl. neplodná půda 35 15764
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5667
ostat.pl. ostat.komunikace 88 82475
ostat.pl. silnice 7 66193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12130
Celkem KN 1374 9548136
Par. KMD 1374 9548136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 176
LV 196
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2017
KM-D 1:2880 25.01.2000 09.08.2017
S-SK GS 1:2880 1839 25.01.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 03:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.