k.ú.: 736406 - Tříklasovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563374 - Psárov NUTS5 CZ0317563374
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2024556
zahrada 63 62612
travní p. 129 395768
lesní poz 196 3112756
vodní pl. nádrž přírodní 1 959
vodní pl. nádrž umělá 1 1359
vodní pl. rybník 13 54100
vodní pl. tok přirozený 10 24655
vodní pl. tok umělý 38 7156
vodní pl. zamokřená pl. 8 3521
zast. pl. společný dvůr 2 52
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 61 32896
ostat.pl. jiná plocha 50 98713
ostat.pl. manipulační pl. 23 18669
ostat.pl. neplodná půda 25 16319
ostat.pl. ostat.komunikace 42 82333
ostat.pl. silnice 11 24827
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3799
ostat.pl. zeleň 1 600
Celkem KN 1065 5965676
Par. DKM 7 36163
Par. KMD 1058 5929513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 56
LV 121
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2016
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.05.2022 12:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.