k.ú.: 736414 - Dolní Jirčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539597 - Psáry NUTS5 CZ020A539597
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 2229935
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 1293 829430
ovoc. sad 6 48900
travní p. 65 78194
lesní poz 18 950912
vodní pl. nádrž umělá 4 1134
vodní pl. tok přirozený 71 25702
vodní pl. tok umělý 14 3187
vodní pl. zamokřená pl. 22 9184
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 1382 247343
ostat.pl. jiná plocha 161 247000
ostat.pl. manipulační pl. 50 88439
ostat.pl. neplodná půda 19 10670
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 28
ostat.pl. ostat.komunikace 197 193788
ostat.pl. pohřeb. 1 2068
ostat.pl. silnice 9 30104
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14991
ostat.pl. zeleň 49 31421
Celkem KN 3997 5042512
Par. KMD 3997 5042512
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 762
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 305
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
Celkem BUD 1375
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 32
Celkem JED 173
LV 1632
spoluvlastník 2328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 18:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.