k.ú.: 736449 - Křešice u Psinic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573108 - Libáň NUTS5 CZ0522573108
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1804012
zahrada 50 39555
ovoc. sad 1 3709
travní p. 161 758828
lesní poz 26 619189
vodní pl. rybník 1 11724
vodní pl. tok přirozený 61 54963
zast. pl. zbořeniště 6 3077
zast. pl. 71 53233
ostat.pl. jiná plocha 3 1620
ostat.pl. manipulační pl. 7 16108
ostat.pl. neplodná půda 7 6875
ostat.pl. ostat.komunikace 108 91246
ostat.pl. silnice 7 24433
ostat.pl. zeleň 1 48
Celkem KN 824 3488620
Par. DKM 824 3488620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 145
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1989 28.06.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 05:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.