k.ú.: 736473 - Pšánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 530671 - Pšánky NUTS5 CZ0521530671
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1806130
zahrada 35 36876
ovoc. sad 3 41986
travní p. 174 205478
lesní poz 6 30477
vodní pl. nádrž umělá 4 13744
vodní pl. tok přirozený 20 1976
vodní pl. tok umělý 38 9326
zast. pl. 47 35979
ostat.pl. jiná plocha 5 3609
ostat.pl. manipulační pl. 6 11249
ostat.pl. neplodná půda 4 2027
ostat.pl. ostat.komunikace 15 27949
ostat.pl. silnice 9 25296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2386
ostat.pl. zeleň 5 10868
Celkem KN 584 2265356
Par. DKM 104 109349
Par. KMD 480 2156007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 107
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2017
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 21:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.