k.ú.: 736490 - Kobylé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1246818
zahrada 18 18622
travní p. 70 550254
lesní poz les(ne hospodář) 1 20181
lesní poz 5 435251
vodní pl. nádrž umělá 5 5971
vodní pl. tok umělý 2 666
zast. pl. 48 19215
ostat.pl. jiná plocha 9 4025
ostat.pl. manipulační pl. 11 24328
ostat.pl. neplodná půda 43 146840
ostat.pl. ostat.komunikace 19 23958
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 3 29027
ostat.pl. zeleň 3 2115
Celkem KN 293 2529069
Par. KMD 293 2529069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 43
LV 36
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.