k.ú.: 736511 - Pšov u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 4872039
zahrada 63 63731
travní p. 66 803563
lesní poz 13 320322
vodní pl. nádrž umělá 3 7529
vodní pl. rybník 3 59348
vodní pl. tok umělý 35 16030
vodní pl. zamokřená pl. 5 15939
zast. pl. zbořeniště 1 629
zast. pl. 106 56198
ostat.pl. jiná plocha 39 24510
ostat.pl. manipulační pl. 12 58453
ostat.pl. neplodná půda 49 69350
ostat.pl. ostat.komunikace 38 69457
ostat.pl. silnice 13 60041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4760
ostat.pl. zeleň 4 3796
Celkem KN 636 6505695
Par. KMD 636 6505695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. shromaž. 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 103
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 105
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.