k.ú.: 736546 - Sýrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 3613216
zahrada 28 13124
travní p. 5 4373
vodní pl. nádrž přírodní 1 511
vodní pl. tok přirozený 16 25296
zast. pl. společný dvůr 1 393
zast. pl. zbořeniště 3 1439
zast. pl. 55 43206
ostat.pl. jiná plocha 44 37685
ostat.pl. manipulační pl. 7 6930
ostat.pl. neplodná půda 11 9741
ostat.pl. ostat.komunikace 15 25817
ostat.pl. pohřeb. 1 1182
ostat.pl. silnice 3 50208
ostat.pl. zeleň 3 899
Celkem KN 346 3834020
Par. DKM 346 3834020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 50
LV 67
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.05.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.