k.ú.: 736651 - Ptýrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571938 - Ptýrov NUTS5 CZ0207571938
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 3294317
zahrada 92 78806
ovoc. sad 3 25855
travní p. 277 841317
lesní poz 57 207205
vodní pl. nádrž přírodní 1 491
vodní pl. nádrž umělá 6 34385
vodní pl. tok přirozený 13 111200
vodní pl. tok umělý 19 11115
zast. pl. zbořeniště 8 649
zast. pl. 195 82470
ostat.pl. jiná plocha 34 28072
ostat.pl. manipulační pl. 21 20742
ostat.pl. neplodná půda 38 18005
ostat.pl. ostat.komunikace 108 96648
ostat.pl. silnice 19 56878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 648
ostat.pl. zeleň 1 1414
Celkem KN 1299 4910217
Par. KMD 1299 4910217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 190
LV 275
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 11.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 24.05.2022 09:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.