k.ú.: 736694 - Puclice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554154 - Puclice NUTS5 CZ0321554154
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 450
orná půda 166 3149674
zahrada 128 102559
travní p. 40 269178
lesní poz 210 2162761
vodní pl. nádrž umělá 2 8217
vodní pl. tok přirozený 4 4426
vodní pl. tok umělý 3 9259
vodní pl. zamokřená pl. 1 2061
zast. pl. 159 75490
ostat.pl. jiná plocha 56 99410
ostat.pl. manipulační pl. 49 47991
ostat.pl. neplodná půda 8 3557
ostat.pl. ostat.komunikace 86 140940
ostat.pl. pohřeb. 1 1865
ostat.pl. silnice 7 34321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9453
ostat.pl. zeleň 2 1276
Celkem KN 925 6122888
Par. DKM 925 6122888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 84
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 145
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 210
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 11.10.2021 1:1000 11.10.2021 *) mapování - zbytek po KoPÚ
DKM-KPÚ 14.07.2009 1:1000 12.08.2009 *) mimo intravilán a lesy
S-SK GS 1:2880 1838 11.10.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 20:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.