k.ú.: 736708 - Pucov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591491 - Pucov NUTS5 CZ0634591491
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 3508718
zahrada 91 78248
travní p. 90 354754
lesní poz les s budovou 6 69
lesní poz 166 389188
vodní pl. nádrž přírodní 1 1702
vodní pl. rybník 4 42859
vodní pl. tok přirozený 7 25396
vodní pl. tok umělý 1 607
zast. pl. zbořeniště 48 7557
zast. pl. 204 47040
ostat.pl. jiná plocha 168 203993
ostat.pl. manipulační pl. 46 30396
ostat.pl. neplodná půda 27 25197
ostat.pl. ostat.komunikace 64 150339
ostat.pl. silnice 5 40912
ostat.pl. zeleň 27 1572
Celkem KN 1329 4908547
Par. DKM 1329 4908547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 192
LV 224
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2008
DKM-KPÚ 03.08.2004 1:1000 03.08.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 11:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.