k.ú.: 736716 - Pudlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599051 - Bohumín NUTS5 CZ0803599051
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1623225
zahrada 467 272231
travní p. 76 122415
lesní poz 2 9093
vodní pl. tok přirozený 16 164312
vodní pl. tok umělý 1 237
vodní pl. zamokřená pl. 51 378853
zast. pl. společný dvůr 3 616
zast. pl. zbořeniště 2 957
zast. pl. 944 330792
ostat.pl. dráha 29 349068
ostat.pl. jiná plocha 232 363994
ostat.pl. manipulační pl. 33 69290
ostat.pl. neplodná půda 83 115331
ostat.pl. ostat.komunikace 220 147190
ostat.pl. silnice 29 68030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6574
ostat.pl. zamokřená pl. 2 1261
ostat.pl. zeleň 18 15600
Celkem KN 2560 4039069
Par. DKM 2560 4039069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 249
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 314
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 33
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 45
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 889
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 23
LV 768
spoluvlastník 972

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2000
Ins. A 1:1000 31.12.1953 31.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.