k.ú.: 736759 - Petrovice u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587745 - Puklice NUTS5 CZ0632587745
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 126871
zahrada 30 10586
travní p. 76 188468
lesní poz 17 111825
vodní pl. tok přirozený 7 20047
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. 16 7981
ostat.pl. dráha 4 877
ostat.pl. jiná plocha 33 79647
ostat.pl. neplodná půda 12 21730
ostat.pl. ostat.komunikace 23 13378
ostat.pl. pohřeb. 1 1492
ostat.pl. silnice 1 4267
Celkem KN 229 587214
Par. KMD 229 587214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 15
LV 34
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2013
KM-D 1:2000 19.04.1999 25.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.04.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.