k.ú.: 736821 - Pustá Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578631 - Pustá Kamenice NUTS5 CZ0533578631
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 579 2047710
zahrada 291 166837
ovoc. sad 1 3969
travní p. 685 1442392
lesní poz 231 11051565
vodní pl. nádrž přírodní 31 11171
vodní pl. nádrž umělá 1 409
vodní pl. tok přirozený 50 21830
vodní pl. zamokřená pl. 6 3320
zast. pl. zbořeniště 8 1531
zast. pl. 239 60290
ostat.pl. dráha 9 75440
ostat.pl. jiná plocha 144 98069
ostat.pl. manipulační pl. 18 24320
ostat.pl. neplodná půda 128 97279
ostat.pl. ostat.komunikace 309 157126
ostat.pl. pohřeb. 2 2243
ostat.pl. silnice 21 35753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3458
Celkem KN 2754 15304712
Par. KMD 2754 15304712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 225
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 2
Celkem JED 5
LV 317
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.