k.ú.: 736830 - Pustá Polom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 509736 - Pustá Polom NUTS5 CZ0805509736
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1158 5555330
zahrada 501 303925
travní p. 400 699985
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz les(ne hospodář) 4 574
lesní poz 409 9203914
vodní pl. tok přirozený 9 31689
vodní pl. zamokřená pl. 1 589
zast. pl. společný dvůr 19 23596
zast. pl. zbořeniště 3 572
zast. pl. 545 209144
ostat.pl. jiná plocha 94 78001
ostat.pl. manipulační pl. 9 6440
ostat.pl. neplodná půda 53 32095
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 331
ostat.pl. ostat.komunikace 154 285819
ostat.pl. pohřeb. 1 3476
ostat.pl. silnice 6 106796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 27635
ostat.pl. zeleň 15 7363
Celkem KN 3388 16577314
Par. DKM 3388 16577314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 413
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 56
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 541
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 675
spoluvlastník 898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.01.2001 1:1000 16.02.2001 *) na části k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1998 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 9.12.2009.
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.