k.ú.: 736902 - Pustějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568775 - Pustějov NUTS5 CZ0804568775
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1231 4602717
zahrada 434 314956
travní p. 732 2531648
lesní poz 10 22769
vodní pl. nádrž přírodní 3 813
vodní pl. nádrž umělá 3 3524
vodní pl. rybník 7 60541
vodní pl. tok přirozený 129 117124
vodní pl. zamokřená pl. 12 21206
zast. pl. společný dvůr 2 189
zast. pl. zbořeniště 15 7475
zast. pl. 472 174814
ostat.pl. dráha 32 181329
ostat.pl. dálnice 2 37700
ostat.pl. jiná plocha 107 101324
ostat.pl. manipulační pl. 31 46058
ostat.pl. neplodná půda 41 55762
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 790
ostat.pl. ostat.komunikace 343 155134
ostat.pl. pohřeb. 3 3709
ostat.pl. silnice 26 93004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7734
ostat.pl. zeleň 26 11748
Celkem KN 3668 8552068
Par. DKM 131 769119
Par. KMD 3537 7782949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 308
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 466
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 518
spoluvlastník 901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 16.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 01:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.