k.ú.: 736937 - Pustina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580830 - Pustina NUTS5 CZ0534580830
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 2213709
zahrada 105 59455
ovoc. sad 5 8658
travní p. 62 136425
lesní poz 5 260217
zast. pl. společný dvůr 4 483
zast. pl. zbořeniště 1 345
zast. pl. 80 32461
ostat.pl. jiná plocha 24 7254
ostat.pl. manipulační pl. 5 10154
ostat.pl. mez, stráň 1 170
ostat.pl. ostat.komunikace 69 71566
ostat.pl. silnice 4 30718
ostat.pl. zeleň 5 5466
Celkem KN 485 2837081
Par. DKM 250 2710457
Par. KMD 235 126624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 78
LV 129
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2019 1:1000 23.12.2019 *)
KMD 1:1000 31.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.