k.ú.: 736970 - Putim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549801 - Putim NUTS5 CZ0314549801
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 623 4302177
zahrada 169 110434
ovoc. sad 4 16158
travní p. 376 2151513
lesní poz les s budovou 2 367
lesní poz 172 1886239
vodní pl. nádrž umělá 1 6718
vodní pl. rybník 11 476391
vodní pl. tok přirozený 65 262498
vodní pl. tok umělý 45 17016
vodní pl. zamokřená pl. 19 50676
zast. pl. společný dvůr 5 641
zast. pl. zbořeniště 2 621
zast. pl. 420 147380
ostat.pl. dráha 13 76379
ostat.pl. jiná plocha 95 217871
ostat.pl. manipulační pl. 33 25427
ostat.pl. neplodná půda 163 326633
ostat.pl. ostat.komunikace 161 225822
ostat.pl. pohřeb. 1 912
ostat.pl. silnice 6 67660
ostat.pl. skládka 2 16171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14246
ostat.pl. zeleň 10 8580
Celkem KN 2406 10408530
Par. DKM 17 40429
Par. KMD 2389 10368101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 185
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 406
LV 557
spoluvlastník 935

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
KM-D 1:2000 28.05.2001 19.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 28.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 15:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.