k.ú.: 736996 - Putimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598755 - Putimov NUTS5 CZ0633598755
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1964935
zahrada 110 76780
travní p. 95 515395
lesní poz 41 374017
vodní pl. nádrž umělá 3 2933
vodní pl. rybník 11 26640
vodní pl. tok umělý 4 1896
zast. pl. společný dvůr 5 1025
zast. pl. 158 45881
ostat.pl. dálnice 1 917
ostat.pl. jiná plocha 89 43221
ostat.pl. manipulační pl. 4 26644
ostat.pl. neplodná půda 32 20837
ostat.pl. ostat.komunikace 58 61885
ostat.pl. silnice 40 44159
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 658
ostat.pl. zeleň 3 2722
Celkem KN 843 3210545
Par. KMD 843 3210545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 152
LV 156
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1829 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.