k.ú.: 737119 - Rabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557013 - Rabí NUTS5 CZ0322557013
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 1657
orná půda 563 2367399
zahrada 176 145917
ovoc. sad 27 38585
travní p. mez, stráň 1 108
travní p. 452 817374
lesní poz 361 1117547
vodní pl. nádrž umělá 6 2095
vodní pl. rybník 1 881
vodní pl. tok přirozený 31 153127
vodní pl. tok umělý 19 5563
vodní pl. zamokřená pl. 16 10279
zast. pl. společný dvůr 4 2551
zast. pl. zbořeniště 4 556
zast. pl. 236 90858
ostat.pl. dráha 1 12535
ostat.pl. jiná plocha 183 273995
ostat.pl. manipulační pl. 30 44061
ostat.pl. neplodná půda 540 230961
ostat.pl. ostat.komunikace 181 108037
ostat.pl. pohřeb. 1 728
ostat.pl. silnice 30 35672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14888
ostat.pl. zeleň 8 38288
Celkem KN 2880 5513662
Par. DKM 1153 1073910
Par. KMD 1727 4439752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 143
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 227
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 2
Celkem JED 29
LV 342
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2012
KMD 1:1000 19.06.2012
THM-V 1:1000 15.03.1968 19.06.2012 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.