k.ú.: 737127 - Kotaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1562825
zahrada 13 6068
travní p. 61 113106
lesní poz 145 1623964
vodní pl. tok přirozený 1 50790
zast. pl. zbořeniště 9 4710
zast. pl. 28 10234
ostat.pl. jiná plocha 34 50793
ostat.pl. manipulační pl. 6 14523
ostat.pl. neplodná půda 41 25582
ostat.pl. ostat.komunikace 26 38062
ostat.pl. silnice 2 18123
ostat.pl. zeleň 5 168
Celkem KN 615 3518948
Par. KMD 615 3518948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 42
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.07.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.