k.ú.: 737151 - Rabštejnská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 1310411
zahrada 164 103208
ovoc. sad 2 8878
travní p. 58 74346
lesní poz 61 1652429
vodní pl. nádrž umělá 6 7989
vodní pl. rybník 5 18285
vodní pl. tok přirozený 38 19050
zast. pl. společný dvůr 1 678
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 271 75506
ostat.pl. jiná plocha 53 23769
ostat.pl. manipulační pl. 6 16046
ostat.pl. neplodná půda 11 54535
ostat.pl. ostat.komunikace 86 64093
ostat.pl. silnice 37 45102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 104778
ostat.pl. zeleň 3 1161
Celkem KN 1184 3580390
Par. DKM 1184 3580390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 154
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 255
LV 310
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 10.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.