k.ú.: 737160 - Smrkový Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 563831
zahrada 175 128371
travní p. mez, stráň 4 2578
travní p. 160 387910
lesní poz 46 2273549
vodní pl. nádrž přírodní 3 872
vodní pl. nádrž umělá 3 3501
vodní pl. rybník 1 661
vodní pl. tok přirozený 7 12151
zast. pl. společný dvůr 1 230
zast. pl. zbořeniště 1 288
zast. pl. 163 35769
ostat.pl. jiná plocha 21 7391
ostat.pl. manipulační pl. 1 227
ostat.pl. neplodná půda 5 5622
ostat.pl. ostat.komunikace 53 52438
ostat.pl. silnice 9 46896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4511
Celkem KN 782 3526796
Par. KMD 782 3526796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 159
LV 239
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.