k.ú.: 737178 - Kunětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 573515 - Kunětice NUTS5 CZ0532573515
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 2494354
zahrada školka 1 794
zahrada 253 109460
ovoc. sad 3 3022
travní p. 160 238507
lesní poz les s budovou 47 2020
lesní poz 194 412590
vodní pl. nádrž umělá 3 2536
vodní pl. tok přirozený 73 359898
vodní pl. tok umělý 117 42379
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 26
vodní pl. zamokřená pl. 8 7499
zast. pl. společný dvůr 8 710
zast. pl. zbořeniště 1 38
zast. pl. 286 79324
ostat.pl. jiná plocha 84 50575
ostat.pl. manipulační pl. 10 9851
ostat.pl. neplodná půda 82 22951
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3275
ostat.pl. ostat.komunikace 173 85963
ostat.pl. pohřeb. 1 2722
ostat.pl. silnice 6 14771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3164
ostat.pl. zeleň 7 7231
Celkem KN 2032 3953660
Par. DKM 2032 3953660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 130
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 322
LV 484
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2003
ZMVM 1:2000 15.05.1992 26.06.2003
S-SK GS 1:2880 1839 15.05.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.