k.ú.: 737186 - Němčice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572870 - Němčice NUTS5 CZ0532572870
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 1836815
zahrada 125 70123
travní p. 64 157107
lesní poz les s budovou 34 1383
lesní poz 49 122154
vodní pl. nádrž umělá 1 426
vodní pl. tok přirozený 17 133494
vodní pl. tok umělý 76 27880
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 341 72575
ostat.pl. jiná plocha 53 20782
ostat.pl. neplodná půda 14 9330
ostat.pl. ostat.komunikace 144 66353
ostat.pl. silnice 9 22905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4354
ostat.pl. zeleň 4 3576
Celkem KN 1533 2549277
Par. DKM 1533 2549277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 248
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 368
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 442
spoluvlastník 710

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.10.2000
ZMVM 1:2000 20.08.1992 04.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 20.08.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.