k.ú.: 737194 - Ráby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575534 - Ráby NUTS5 CZ0532575534
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 1052133
zahrada školka 17 4695
zahrada 301 176628
ovoc. sad 15 240636
travní p. 139 109065
lesní poz les s budovou 33 1306
lesní poz ostat.komunikace 1 1191
lesní poz sport.a rekr.pl. 6 21725
lesní poz 54 460610
vodní pl. rybník 1 15442
vodní pl. tok umělý 77 21021
zast. pl. společný dvůr 3 108
zast. pl. zbořeniště 2 412
zast. pl. 292 101264
ostat.pl. jiná plocha 46 27397
ostat.pl. manipulační pl. 13 12971
ostat.pl. neplodná půda 25 20444
ostat.pl. ostat.komunikace 155 71838
ostat.pl. silnice 5 22937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1510
ostat.pl. zeleň 20 7310
Celkem KN 1515 2370643
Par. DKM 1515 2370643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 391
spoluvlastník 747

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.03.2001
ZMVM 1:2000 15.05.1992 19.03.2001
S-SK GS 1:2880 1839 15.05.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.