k.ú.: 737291 - Rácov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586862 - Batelov NUTS5 CZ0632586862
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2393012
zahrada 70 28812
travní p. 278 906839
lesní poz 203 3534312
vodní pl. rybník 4 68170
vodní pl. tok přirozený 50 13860
vodní pl. tok umělý 22 5512
zast. pl. 117 47851
ostat.pl. jiná plocha 133 369369
ostat.pl. manipulační pl. 11 23329
ostat.pl. neplodná půda 94 156717
ostat.pl. ostat.komunikace 112 97264
ostat.pl. silnice 23 49096
ostat.pl. zeleň 8 673
Celkem KN 1408 7694816
Par. KMD 1408 7694816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 108
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 143
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
KMD 1:1000 26.11.2015
KM-D 1:2000 18.08.2000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 19:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.