k.ú.: 737321 - Hněvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 755718
zahrada skleník-pařeniš. 1 34
zahrada 41 17999
ovoc. sad 5 7489
travní p. 4 5204
lesní poz les(ne hospodář) 18 811551
lesní poz 56 528408
vodní pl. nádrž přírodní 2 17093
vodní pl. nádrž umělá 1 739
vodní pl. rybník 3 34286
vodní pl. tok přirozený 2 266548
vodní pl. tok umělý 2 116527
zast. pl. společný dvůr 17 2622
zast. pl. zbořeniště 1 1001
zast. pl. 128 60492
ostat.pl. dráha 29 124444
ostat.pl. jiná plocha 46 43556
ostat.pl. manipulační pl. 91 502901
ostat.pl. neplodná půda 42 134719
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2561
ostat.pl. ostat.komunikace 76 73579
ostat.pl. silnice 19 62589
ostat.pl. skládka 1 54
ostat.pl. zeleň 2 1009
Celkem KN 692 3571123
Par. KMD 692 3571123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. rod.dům 47
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 127
LV 101
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.