k.ú.: 737348 - Račice u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591521 - Račice NUTS5 CZ0634591521
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 2316463
zahrada 49 33190
ovoc. sad 7 12703
travní p. mez, stráň 8 5765
travní p. 85 127122
lesní poz 61 928003
vodní pl. nádrž umělá 1 2170
vodní pl. rybník 1 12189
vodní pl. tok přirozený 8 2185
vodní pl. tok umělý 5 5205
zast. pl. 73 35510
ostat.pl. jiná plocha 31 22811
ostat.pl. manipulační pl. 2 2061
ostat.pl. ostat.komunikace 34 38446
ostat.pl. pohřeb. 1 937
ostat.pl. silnice 16 55791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4294
ostat.pl. zeleň 2 3295
Celkem KN 671 3608140
Par. KMD 671 3608140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 70
LV 101
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.