k.ú.: 737356 - Račice u Dlouhého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596507 - Račice NUTS5 CZ0635596507
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 1771143
zahrada 57 30073
travní p. 157 398380
lesní poz 56 345588
vodní pl. nádrž umělá 1 1290
vodní pl. rybník 4 8063
vodní pl. tok přirozený 8 3524
vodní pl. tok umělý 10 2477
vodní pl. zamokřená pl. 1 306
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 40 24305
ostat.pl. jiná plocha 84 37623
ostat.pl. manipulační pl. 6 5206
ostat.pl. neplodná půda 21 6249
ostat.pl. ostat.komunikace 45 27552
ostat.pl. silnice 2 20093
Celkem KN 765 2682131
Par. DKM 3 2022
Par. KMD 762 2680109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 39
LV 63
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 22:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.