k.ú.: 737364 - Pístovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593516 - Račice-Pístovice NUTS5 CZ0646593516
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 1979833
zahrada 333 222457
ovoc. sad 16 30227
travní p. 171 135237
lesní poz les(ne hospodář) 1 25
lesní poz 57 4103078
vodní pl. rybník 1 110903
vodní pl. tok přirozený 68 19117
vodní pl. tok umělý 1 612
zast. pl. společný dvůr 1 33
zast. pl. zbořeniště 7 713
zast. pl. 448 77540
ostat.pl. jiná plocha 205 146771
ostat.pl. manipulační pl. 4 1292
ostat.pl. neplodná půda 36 12076
ostat.pl. ostat.komunikace 94 71654
ostat.pl. pohřeb. 1 4103
ostat.pl. silnice 17 55158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2640
ostat.pl. zeleň 2 766
Celkem KN 2326 6974235
Par. KMD 2326 6974235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 139
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 43
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 441
LV 642
spoluvlastník 877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.