k.ú.: 737372 - Račice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593516 - Račice-Pístovice NUTS5 CZ0646593516
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 2484
orná půda 347 1192755
zahrada skleník-pařeniš. 4 1001
zahrada 358 247108
ovoc. sad 21 58446
travní p. 332 1055538
lesní poz 57 8601344
vodní pl. nádrž umělá 3 2979
vodní pl. rybník 6 15557
vodní pl. tok přirozený 58 46397
zast. pl. společný dvůr 2 2105
zast. pl. zbořeniště 8 1251
zast. pl. 418 154637
ostat.pl. jiná plocha 176 108264
ostat.pl. manipulační pl. 25 38083
ostat.pl. neplodná půda 12 13475
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 301
ostat.pl. ostat.komunikace 143 130026
ostat.pl. pohřeb. 1 4552
ostat.pl. silnice 27 94470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35626
ostat.pl. zeleň 19 76721
Celkem KN 2032 11883120
Par. DKM 1110 834947
Par. KMD 922 11048173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 269
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 410
byt.z. byt 20
obč.z. byt 3
Celkem JED 23
LV 542
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2021 Mapování zastavěné části
KMD 1:1000 16.10.2017 převod na KMD v extravilánu
KM-D 1:1000 26.06.2000 15.12.2021 zavedena KM-D
S-SK ŠS 1:1000 1826 26.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 17:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.