k.ú.: 737381 - Račice nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570702 - Račice nad Trotinou NUTS5 CZ0521570702
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4155262
zahrada 106 86101
travní p. 254 821833
lesní poz 136 1256551
vodní pl. nádrž umělá 1 829
vodní pl. tok přirozený 21 34606
vodní pl. tok umělý 4 21490
zast. pl. společný dvůr 1 61
zast. pl. 106 70935
ostat.pl. dráha 5 27405
ostat.pl. jiná plocha 43 26300
ostat.pl. manipulační pl. 11 39274
ostat.pl. neplodná půda 97 176336
ostat.pl. ostat.komunikace 70 143519
ostat.pl. pohřeb. 1 1977
ostat.pl. silnice 7 42936
ostat.pl. zeleň 10 4755
Celkem KN 1234 6910170
Par. DKM 941 4562370
Par. KMD 293 2347800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 239
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2014
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 10.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.