k.ú.: 737399 - Račiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565491 - Račiněves NUTS5 CZ0423565491
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 783 10223252
zahrada 146 95684
ovoc. sad 2 8851
travní p. 32 81835
lesní poz 21 178327
vodní pl. nádrž umělá 2 2555
vodní pl. tok přirozený 30 12076
zast. pl. zbořeniště 3 281
zast. pl. 296 124379
ostat.pl. dráha 3 501
ostat.pl. dálnice 2 60
ostat.pl. jiná plocha 62 97280
ostat.pl. manipulační pl. 45 70037
ostat.pl. neplodná půda 19 6332
ostat.pl. ostat.komunikace 62 106148
ostat.pl. pohřeb. 2 7069
ostat.pl. silnice 13 110683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13593
ostat.pl. zeleň 4 2559
Celkem KN 1532 11141502
PK 2 64182
Celkem ZE 2 64182
Par. KMD 1532 11141502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 212
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 280
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 456
spoluvlastník 846

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2015
S-SK GS 1:2880 1840 02.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.