k.ú.: 737402 - Radčice u Vodňan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551953 - Vodňany NUTS5 CZ0316551953
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 14932
orná půda 132 3387708
zahrada 96 87988
travní p. 63 496021
lesní poz 26 190920
vodní pl. nádrž umělá 3 4527
vodní pl. tok přirozený 16 74934
vodní pl. tok umělý 7 5723
zast. pl. zbořeniště 1 226
zast. pl. 133 63515
ostat.pl. jiná plocha 59 58431
ostat.pl. manipulační pl. 13 17968
ostat.pl. neplodná půda 9 14981
ostat.pl. ostat.komunikace 42 140724
ostat.pl. silnice 5 136407
ostat.pl. zeleň 18 25135
Celkem KN 624 4720140
Par. DKM 624 4720140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
Celkem BUD 124
LV 157
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.02.2006 1:1000 25.04.2006 *) KPÚ
DKM 1:1000 14.03.2003 převedení (intravilán)
FÚO 1:2000 01.01.1971 25.04.2006 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 25.04.2006 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1837 25.04.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.