k.ú.: 737411 - Radčice u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 7961
orná půda 512 2494578
zahrada 447 260819
ovoc. sad 8 19889
travní p. 36 53711
lesní poz 89 572647
vodní pl. tok přirozený 8 98817
vodní pl. tok umělý 9 11055
vodní pl. zamokřená pl. 5 6152
zast. pl. společný dvůr 22 10029
zast. pl. zbořeniště 5 1214
zast. pl. 607 153101
ostat.pl. jiná plocha 112 82358
ostat.pl. manipulační pl. 14 50788
ostat.pl. neplodná půda 70 70761
ostat.pl. ostat.komunikace 142 149754
ostat.pl. pohřeb. 2 4329
ostat.pl. silnice 6 31931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3804
ostat.pl. zeleň 51 30608
Celkem KN 2154 4114306
Par. DKM 2154 4114306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 169
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo jez 2
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 588
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 28
LV 617
spoluvlastník 915

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.03.2001 domapování
DKM-KPÚ 22.01.1999 1:1000 09.07.1999 *) část Radčice-sever 136 ha
DKM-KPÚ 25.01.1997 1:1000 11.03.1997 *) část Radčice-jih 96 ha
THM-G 1:2000 01.01.1974 07.03.2001
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.