k.ú.: 737429 - Radčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563773 - Radčice NUTS5 CZ0512563773
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 269895
zahrada 131 80414
travní p. 332 573180
lesní poz 204 564086
vodní pl. nádrž přírodní 4 2011
vodní pl. tok přirozený 2 5201
zast. pl. zbořeniště 3 526
zast. pl. 169 25897
ostat.pl. jiná plocha 8 921
ostat.pl. manipulační pl. 26 6995
ostat.pl. neplodná půda 130 205499
ostat.pl. ostat.komunikace 83 72383
ostat.pl. pohřeb. 1 1442
ostat.pl. silnice 4 27946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5960
ostat.pl. zeleň 2 1046
Celkem KN 1164 1843402
Par. DKM 469 1187057
Par. KMD 695 656345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 165
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 238
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 2003 06.12.2017 Od -dle údajů KP. Na části mimo KPÚ.
DKM-KPÚ 04.08.2003 1:1000 19.09.2003 *) Od -dle údajů KP. Na části s dokonč.KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1924 19.09.2003 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 19.05.2022 00:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.