k.ú.: 737437 - Radčice u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1983
orná půda 308 1668029
zahrada mez, stráň 2 668
zahrada 149 131619
ovoc. sad 1 4607
travní p. mez, stráň 15 16955
travní p. 231 748951
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 90 416504
vodní pl. nádrž přírodní 4 3628
vodní pl. tok přirozený 6 2218
vodní pl. tok umělý 32 20714
vodní pl. zamokřená pl. 1 434
zast. pl. zbořeniště 1 704
zast. pl. 148 42877
ostat.pl. dráha 5 75795
ostat.pl. jiná plocha 31 24971
ostat.pl. manipulační pl. 17 19914
ostat.pl. mez, stráň 14 9707
ostat.pl. neplodná půda 29 18177
ostat.pl. ostat.komunikace 86 72610
ostat.pl. silnice 5 30540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5456
Celkem KN 1183 3317104
Par. KMD 1183 3317104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 60
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 133
LV 206
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.