k.ú.: 737445 - Radeč u Horní Police - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 552533
zahrada 124 110391
ovoc. sad 11 55877
travní p. 125 613991
lesní poz 11 812293
vodní pl. nádrž umělá 2 3076
vodní pl. zamokřená pl. 1 4055
zast. pl. společný dvůr 4 1324
zast. pl. zbořeniště 4 936
zast. pl. 102 29882
ostat.pl. jiná plocha 10 3010
ostat.pl. manipulační pl. 3 11551
ostat.pl. neplodná půda 41 58270
ostat.pl. ostat.komunikace 40 56774
ostat.pl. pohřeb. 1 1304
ostat.pl. silnice 1 18377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2872
ostat.pl. zeleň 1 1171
Celkem KN 508 2337687
Par. DKM 508 2337687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 101
LV 129
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 30.09.2003 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Žandov (námitky 1992)
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.